Spektri dhe temperatura e yjeve

Të vetmen njohuri që e marrim për trupat qiellorë e,  në veçanti për yjet,  e marrim me anë të spektrit të rrezatimit elektromagnetik ( të dritës) të yjeve. Secili trup qiellor që  ka një temperaturë mbi zeron absolute emeton spektër të rrezatimit elektromagnetik, që dallon sipas gjatësive valore. Andaj me plotë të drejtë përfundojmë se ”pasaporta” e yjeve është spektri i rrezatimit elektromagnetik që vjen nga ata.

Lexo shkrimin e plotë (PDF, 383) ...

Evoluimi i yjeve

Evoluimin e yjeve lirshëm mund ta krahasojmë me jetën e njerëzve, thjeshtë, yjet formohen kudo në univers nga ngjeshja gravitacionale në një re gazi dhe pluhuri … kjo do të thotë se yjet “lindin”,  janë yje foshnje që përgatiten për jetën e tyre fëmijërore dhe fillimisht kjo gjendje fillestare e gazit përmban vetëm hidrogjen, e njohur me emrin protoyll, ndërsa në momentin kur temperatura dhe presioni i madh aty në brendi lejojnë bashkimin e bërthamave të lehta në ato të rënda atëherë yjet e fitojnë statusin e “qytetërimit” . . .

Shkrimi i plot (PDF, 378 KB)  ...

Subcategories

Page 2 of 2