Fjalor drejtshkrimor për Firefox 5 dhe Thunderbird 2.0-3.3a1pre

albanian_dictionary-1.6.9-fx+tb+sm+fn.xpi (550.000 f.), 648 KB

 

Fjalor drejtshkrimor për OpenOffice.org 3.x

ooo_albanian_dict_1.6.4.oxt (550.000 f.) , 652 KB

 

Fjalor drejtshkrimor për programin Opera 11.x

sq.zip (550.000 f.), 656 KB

 

Fjalor drejtshkrimor për Ispell

ispell-sq-1.6.4.tgz (550.000 f.),  550 KB
 

Fjalor drejtshkrimor për Aspell:

aspell6-sq-1.6.4-0.tar.bz2 (550.000 f.), 240 KB
 

Fjalor drejtshkrimor për MySpell

myspell-sq_AL-1.6.4.zip (550.000 f.), 651 KB

 

Fjalor drejtshkrimor për TeXnicCenter

TeXnicCenter_sq_AL-1.6.4.zip (550.000 f.), 664 KB