Ne këtë shkrim përshkruhet  lidhshmëria në mes distancës, madhësisë së dukshme dhe absolute të yjeve. Madhësia e dukshme e yjeve (m) karakterizonte ndriçimin që vjen nga yjet mbi sipërfaqen e Tokës. Ndriçimi mbi sipërfaqen e dhënë është në përpjesëtim të drejtë me intensitetin e burimit të dritës që rrezatohet nga ylli dhe në përpjesëtim të ndërsjellët me katrorin e largësisë së tij.

Lexo shkrimin e plotë (PDF, 211 KB) . . .