Në këtë shkrim jemi ndalur në çështjen e përfshirjes së homonimeve në Fjalorin e gjuhës së sotme shqipe të vitit 1980, ngase kemi parë se ai është shumë i pasur me to. Prandaj, me anë të programeve të njohura të Linux-it, kemi arritur të sortojmë grupet e fjalëve që formojnë homonime, të shënuara me numra romakë: I, II, III etj. dhe kemi arritur të sajojmë një Fjalorth me to, të cilin do të sjellim në vazhdim të këtij shkrimi.

Lexo shkrimin e plotë (PDF, 739KB) ...