Në këtë artikull bëhet fjalë për përdorimin gabim të fjalëve shqipfolës dhe shqiptar, duke i ngatërruar shpesh kuptimet e tyre. Fjala "shqiptar", përveç që ngërthen në vete kuptimin e atij që flet  shqip", ka edhe elemente të tjera që lidhen me identitetin e personit, që është kultura, historia, tradita etj. Ndërkaq fjala "shqipfolës", që shpesh po del e përdorur gabim, po përdoret me kuptimin e kësaj të dytës. Fundja "shqipfolës" mund të jetë secili që flet shqip, por shqiptar jo...

Lexo shkrimin e plotë në (PDF, 88 KB) ...