Në këtë shkrim autori është marrë përgjithësisht me përcaktimin e disa kritereve të cilat mundësojnë dallimin e këtyre dy njësive gjuhësore, pra të LOKUCIONEVE dhe FRAZEOLOGJIZMAVE. Këto kritere mund të jenë të qëndrueshme jo vetëm për gjuhën shqipe, por edhe për gjuhët e tjera. Prandaj ftoj lexuesit që ta lexojnë këtë shkrim dhe ta përqendrojnë vëmendjen në ato kriteret dalluese.

Lexo shkrimin e plotë (PDF, 122.7 KB) ...