Ky punim është një version i shkurtër nga kumtesa me të njëjtin titull që është lexuar në Tiranë me rastin e 100-VJETORIT TË PAVARËSISË SË SHQIPËRISË. Kjo kumtesë, sikundër mund të vihet re edhe nga vetë titulli, prezanton rrugët, ecurit dhe sfidat nëpër të cilat ka kaluar gjuha shqipe e standardizuar, e kodifikuar këtu e 40 vjet më parë në Kongresin e Drejtshkrimit (1972).

Lexo shkrimin e plotë ( PDF, 123 KB) ...