Fjalori i gjuhës së sotme shqipe i vitit 1980 (më tutje FGJSSH) ka një numër të madh fjalësh dhe shprehjesh gjuhësore që nuk përkojnë me standardin e gjuhës së sotme shqipe. Pse themi kështu?
E themi këtë në këtë mënyrë për vetë faktin se në të janë përfshirë shumë fjalë dialektore të evidentuara si krahinorizma, të stilit bisedor, të thjeshtligjërimit, të vjetra (si arkaizma) etj. që, për mendimin tim, nuk është dashur të gjenin vend aty.

Lexo shkrimin e plotë (PDF, 201 KB) ...