Ishte diplomat austriak dhe albanolog. Më 1847 u bë konzul në Janinë, më 1851 në Syradhe prej 1869 konzul-gjeneral në Athinë. Hahn-i merret si themelues i studimeve shqiptare. Ai ka mbledhur material në vend, mësoi gjuhën shqipe dhe dëshmoi përkatësinë e shqipes si gjuhë e familjes indoevropiane.

 

Literatura parësore:

    "Albanesische Studien", Bd. 1-3, Jena 1854, reprint Dion.Karavias, Athinë, më 1981

    "Griechische und albanesische Märchen", Bd. 1-2, Lajpcig, më 1864, Mynih / Berlin, më 1918

     "Reise durch die Gebiete von Drin und Wardar", Vjenë, më 1867

Literatura dytësore:

Gerhard Grimm, "Johann Georg von Hahn (1811-1869) - Leben und Werk", Visbaden, më  1964