Besim Bokshi

Lindi në Gjakovë më 12.XI.1930. Gjashtë klasë të mësimit fillor i kreu në Tiranë, ndërsa dy të tjerat - në Gjakovë. Maturoi në Gjimnazin e Prishtinës. Ndoqi studimet në Katedrën e Albanologjisë në Beograd dhe, me ndërprerje, i përfundoi më 1959. Vijoi studimet pasuniversitare në Drejtimin e gjuhësisë në Beograd. Tema e tezës së doktoratës iu dha në bazë të punimit “Zhvillimi i strukturës së temave emërore të shqipes” (Gjurmime albanologjike, 1, 1971).

më gjerësisht ...

Aleksandër Xhuvani (1880 - 1961)

Kreu studimet e larta në Universitetin e Athinës. Veprimtaria e tij për studimin e gjuhës shqipe dhe arsimin kombëtar, e nisi që gjatë periudhës së Rilindjes Kombëtare. Bëri një punë të madhe për pajisjen e shkollës sonë me tekste të gjuhës shqipe, të letërsisë, të pedagogjisë dhe të psikologjisë. Drejtoi e punoi për hartimin e udhëzuesve drejtshkrimorë në vitet 1949, 1951, 1954, 1956.

më gjerësisht ...

Maksimilian Lamberc-i (1882 - 1963)

Lamberc-i i është afruar fushës së studimeve shqiptare duke ardhur nga bota klasike. Kërkimet e tij tregojnë një përzierje të lumtur të gjuhëtarit, të folkloristit e të letrarit. Në këtë mënyrë ato na dalin përpara të shumanshme e të plota, si dëshmia e një njësie mendore të veçantë.

më gjerësisht ...

Johann Georg von Hahn-i (1811 - 1869)

Ishte diplomat austriak dhe albanolog. Më 1847 u bë konzul në Janinë, më 1851 në Syradhe prej 1869 konzul-gjeneral në Athinë. Hahn-i merret si themelues i studimeve shqiptare. Ai ka mbledhur material në vend, mësoi gjuhën shqipe dhe dëshmoi përkatësinë e shqipes si gjuhë e familjes indoevropiane.

më gjerësisht ...

Agnja Vasiljevna Desnickaja (1912 - 1992)

Ishte filologe me prejardhje nga ish- Bashkimi Sovjetik, organizatore e shkencës, pedagoge, specialiste e disa fushave të gjuhësisë, sidomos e gjuhësisë krahasimtare- historike dhe e gjermanistikës. Ishte albanologe e njohur, njohëse e mirë e literaturës dhe e folkloristikës shqiptare, e ballkanologjisë dhe e shumë gjuhëve indoevropiane. Ishte themeluese e shkollës së albanologjisë në ish- Bashkimin Sovjetik.

më gjerësisht ...

Norbert Jokl-i (1877 - 1942)

Lindi më 25 shkurt 1877 në Bzenec të Moravisë Jugore të Çekisë së sotme. Studioi së pari drejtësi dhe shërbeu në Vjenë si praktikant juridik me shërbim gatitor për karrierën e avokaturës. Pas një kohe të shkurtër, duke ndjekur një prirje të tij të kahershme, ai iu kthye degës së gjuhësisë.

më gjerësisht ...

Wilfried Fiedler-i

Është një prej albanologëve më të mëdhenj gjermanë. U lind më 1934 në landin e Saksonisë, në afërsi të Kemnitzit. Në vitet 1951-55 ka studiuar në Berlin sllavistikën. Më pas punësohet  në Institutin për Etnografi në këtë qytet.Këtu ngjallet edhe interesimi i tij i drejtpërdrejtë për kulturën e gjuhën shqipe: Me Erich Stockmanin boton përmbledhjen me folklor shqiptar  me titullin "Këngë Çame", dhe që nga kjo kohë jepet në tërësi pas studimit të shqipes.

më gjerësisht ...